Norsjø kammermusikkfest AS (logo)

Organisering

Norsjø kammermusikkfest er et ideelt aksjeselskap med Midt-Telemark kommune, enkeltpersoner, lag og foreninger som aksjeeiere. Eventuelle overskudd tilbakeføres musikkfesten til videre drift. Vedtekter for selskapet ligger i link under.

Aksjeselskapets generalforsamling velger et styre på 6 medlemmer og 2 vara. Styre har møte ca. annen hver måned med tettere møter når musikkfesten nærmer seg. Alle styremedlemmer er aktivt med i gjennomføring av musikkfesten.

Helt fra start har det vært 3 unge kunstneriske ledere som også deltar som musikere under musikkfesten. De kunstneriske lederne er suverene i valg av musikere, repertoar og fremføring.

Styrearbeid og all organisering av musikkfesten gjøres av frivillige. Noe administrativ bistand og regnskapstjenester kjøpes på timebasis av Telemark Kulturnettverket.